Styrelsen


Vid årsmötet den 6 mars 2024 valdes följande styrelse:

Ordförande:

Ann-Mari Jonsson
Långgatan 39
83561 FÖLLINGE
e-post: anmajons@hotmail.com
Tel 070-663 96 95

Vice ordförande:

Christer Karlsson
Nedre Katrinelundsvägen 7
831 44, ÖSTERSUND
Tel. 070-5417190
e-post: mail@christerkarlsson.se

Sekreterare:     

Vakant

Kassör:   

Christer Holm
S Torlandsgatan 24 A
831 54 Östersund
tel 070-3530093
e-post: christer26@outlook.com

Ledamot:  
BoÖrjan Försth
Krondikesvägen 34 lgh 2202
831 47 Östersund       
Tel 070-795 73 49 
e-post: BoO.Forsth@outlook.com

Ledamot:  

  Conny Lund
Moviksvägen 20
835 96 Trångsviken          
Tel 070-323 92 72 
e-post: conny.lund43@hotmail.com

Ersättare:

Max Pettersson
Björkbackavägen 12
83143 Östersund
tel.070-3164876
e-post: ockemax@gmail.com

Ersättare:   

Bodil Orremo
Frimansväg 75
832 54 Frösön
tel: 070-5281816
e-post: bodil.orremo@gmail.com

Studieledare

Ann-Mari Jonsson
Långgatan 39
83561 FÖLLINGE
e-post: anmajons@hotmail.com
Tel 070-663 96 95

Revisorer:  
Anna-Marta Roos-Näslund,
Lungviksvägen 163
831 52 Östersund,
e-post: anna-marta.roos-naslund@telia.com

Britt Hansson
Biblioteksgatan 37B
831 40 Östersund
e-post: britt.vemdalen@gmail.com

Ersättare revisor: 
Wendla Jägerhem
Genvägen 30
831 42 Östersund
tel.070-631 21 22
e-post: wendla.jagerhem42@outlook.com