Stadgar / Årsmöten

Föreningen startade sin verksamhet i Östersund oktober 2004. Se konstituerande protokoll.

Föreningens stadgar

Årsmöte 2021                Verksamhetsberättelse 2020     Årsmötesprotokoll 2021
Årsmöte 2022               Verksamhetsberättelse 2021      Årsmötesprotokoll 2022
Årsmöte 2023                Verksamhetsberättelse 2022     Årsmötesprotokoll 2023
Årsmöte 2024                Verksamhetsberättelse 2023     Årsmötesprotokoll 2024