Äldre årsmöten

 

Föreningen startade sin verksamhet i Östersund oktober 2004, se konstituerande protokoll.

År 2005        Verksamhetsberättelse 2004              Årsmötesprotokoll 2005
År 2006        Verksamhetsberättelse 2005              Årsmötesprotokoll 2006
År 2007        Verksamhetsberättelse 2006              Årsmötesprotokoll 2007
År 2008        Verksamhetsberättelse 2007              Årsmötesprotokoll 2008
År 2009        Verksamhetsberättelse 2008              Årsmötesprotokoll 2009
År 2010         Verksamhetsberättelse 2009              Årsmötesprotokoll 2010
År 2011          Verksamhetsberättelse 2010              Årsmötesprotokoll 2011
År 2012         Verksamhetsberättelse 2011                Årsmötesprotokoll 2012
År 2013         Verksamhetsberättelse 2012                Årsmötesprotokoll 2013
År 2014         Verksamhetsberättelse 2013                Årsmötesprotokoll 2014
År 2015         Verksamhetsberättelse 2014                Årsmötesprotokoll 2015
År 2016         Verksamhetsberättelse 2015                Årsmötesprotokoll 2016
År 2017         Verksamhetsberättelse 2016                Årsmötesprotokoll 2017
År 2018         Verksamhetsberättelse 2017                 Årsmötesprotokoll 2018
År 2019         Verksamhetsberättelse 2018                 Årsmötesprotokoll 2019
År 2020         Verksamhetsberättelse 2019                Årsmötesprotokoll 2020