Lokaler

Vi samarbetar med ABF Östersund.

Datasalen.

ABF huserar i det tidigare Gärdin & Perssonhuset.

Där finns samlingslokaler och datasal.
Även ABF:s kansli finns där.

ABF entré Midgårdsgatan 8 Östersund

Parkering på Storsjötorget,

Till ABF: gå gatan upp förbi Willys vik av till höger och där är ingången.
OBS! Ingen parkering på Midgårdsgatan

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Busslinjer.jpg