Att vara handledare (webbsurf från Finland)

Svenska Pensionärsförbundet i Finland har tagit fram ”ABC kompendier för datorer, plattor och smarttelefoner”

Information om kompendierna hittar du på följande länk